ISK Wereldschool - Waalwijk

ISK Wereldschool is een Internationale Schakelklas voor nieuwkomers in Nederland. We bieden onderwijs aan zo’n 80 leerlingen van 11-18 jaar die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om succesvol te zijn op het regulier VO of MBO. Aangezien ISK-onderwijs geen afsluitend onderwijs is, gaat het in onze visie op onderwijs niet alleen om taalonderwijs, maar ook om een pedagogisch klimaat gekenmerkt door geborgenheid en veiligheid als krachtige leeromgeving. Om aan individuele verschillen tegemoet te komen, bieden wij leerlingen waar mogelijk individuele leertrajecten.

De school is een leerplek, maar ook een ervaringsplek. Dat wil zeggen dat naast werken aan een goede aansluiting met vervolgonderwijs er ook een goede aansluiting moet zijn met de nieuwe samenleving waarin ervaring wordt opgedaan. 

Dat betekent dat er aandacht is voor:Foto gebouw tbv website stichting 448x252.jpg

* normen en waarden, waarbij we de gelijkheid van seksen benadrukken

* gewoonten en gebruiken en de achtergrond daarvan

* persoonlijke verzorging en voeding

* omgangsvormen en uiterlijke verzorging

* maatschappelijke structuren

* culturele ontmoeting en respect, tot uitdrukking komend in de viering van Kerst, Pasen, Pinksteren, Sint Nicolaas, Koningsdag en Bevrijdingsdag.

De school is ook een leefplek. Onze missie: ‘samen leren, samen leven, samen leren samenleven’ is wel bijzonder van toepassing op ISK Wereldschool


Contactgegevens

Wilt u meedenken hoe we de nieuwkomers in Nederland nog beter kunnen integreren en
heeft u ideeën over ons onderwijs en de wijze waarop wij werken en leven in onze school?

Neem dan contact op met: 

Dhr. A.(Arie) van Vuuren (coördinator)
Baardwijksestraat 44
5142 WG Waalwijk
Tel. 0416-652255
E-mail: info-ISK@wvoranje.nl
Website: www.isk-waalwijk.nl​
​​​

Deelnemende scholen

PO Scholen

 

VO Scholen

 
 
Juliana van Stolbergschool

Juliana van Stolbergschool

Waalwijk
Daltonschool SBO De Leilinde

Daltonschool SBO De Leilinde

Oudheusden
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Waalwijk
Willem van Oranje College

Willem van Oranje College

Wijk en Aalburg
ISK Wereldschool

ISK Wereldschool

Waalwijk